Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

XIII edycja Konferencji “Inżynier XXI wieku”

Organizator:
Interdyscyplinarne Koło Naukowe INŻYNIER XXI WIEKU

Patronat honorowy:

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż.
Jacek Pezda

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn
Komitet Inżynierii Produkcji

Silesia_Automotive_logo_RGB_kolor-01

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 grudnia 2023r. odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

– mechaniki i budowy maszyn,
– automatyki i robotyki,
– mechatroniki,
– zarządzania i inżynierii produkcji,
– transportu,
– logistyki i jakości,
– informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk monografii pokonferencyjnej.

Do tej pory opublikowano:

0
monografii
0
referatów
0
stron

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!
Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika
Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

  • Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim.
  • Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem – szablon.
  • W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – w Wydawnictwie ATH.
  • Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu
  • Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
  • Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy:

  • 01.01.2023 – 22.10.2023 – rejestracja uczestników oraz przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 19.11.2023 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu
  • 08.12.2023 – Konferencja
Skip to content